Tapu harcı ne kadar Kasım 2017?

Tapu harcı ne kadar Kasım 2017?Gayrimenkullerin alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcının tapu dairesinde harç ödemeleri gerekli oluyor. Peki, tapu harcı ne kadar Kasım 2017?


Tapu harcı, gayrimenkullerin alım satım işlemlerinin tamamlanması esnasında ödeniyor. Bu harç, devir işleminde hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı tahsil ediliyor.

 

Tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. 

 

“Emlâk vergisi değeri”; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değeri oluyor. Peki, tapu harcı ne kadar Kasım 2017? 

 

Tapu harcı oranı..


Tapu harcı, 2017 yılında binde 20 oranında tahsile diliyor. Bu değeri yukarıda da belirttiğimiz gibi alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödemekle mükellef oluyor.

 

Tapu harcı oranı indirimi


Geçtiğimiz 15 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, konut ve işyerlerinin alım satım işlemlerinin tapu harcında indirim yapılmıştı. 


 
Karar ile konut ve işyerlerinin tapu harcı binde 20'den binde 15'e indirilmişti. Ancak bu indirim 30 Eylül 2017 tarihine sona erdi. 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile eski tapu harcı oranları kullanılmaya başlandı.


 
Tapu Harcı hesaplama örneği

Tapu Harcı Hesaplama oranı: Binde 20
Taşınmaz Satış Değeri: 200 bin TL
Alıcının Tapu Harcı: 4 bin TL
Satıcının Tapu Harcı: 4 bin TL
Toplam Ödenen Tapu Harcı: 8 bin TL
Tapu Döner Sermaye Harcı: 90,50 TL

 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com