07 / 10 / 2022

Tapu kayıtlarını düzeltmeniz için önünüzde 4 yıl var!

Tapu kayıtlarını düzeltmeniz için önünüzde 4 yıl var!

Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper'in, kadastro çalışmasıyla bölünen, ve pay sahibi oldukları tarlaya yönelik haklarını soran okucusuna verdiği cevap... Bundan altı sene önce köyümüzden kadastro geçti. Ailenin kullanmakta olduğu tarlaların yüzde 90'ını dayım kendi adına kaydettirmiş,
Yüzde 10'unu dedemin adına. Bir taraftan
tarlaları kullanırken diğer taraftan paraya ihtiyaç oldukça dedemin hissesinden paylar satıp parasını alıyor. Dedem halen hayatta. Şimdi her kafadan farklı ses çıkıyor. Anemin
haklarını koruması için ne yapması lazım
Annenizin 'hakkını araması' dediğiniz zaman önce annenizin hakkının ne olduğunu saptamak
lazım. Benim anladığım kadarı ile tarlalar aile
büyüklerinin. Dolayısı ile kadastro çalışması sırasında aile büyüklerinin adına tescil olunması
lazımdı. Şayet aile büyüklerinden bu yönde bir talep gelecek ise bunu kadastro çalışmasını takip
eden on yıl içinde dava konusu yapabilirler.
Şayet aile büyükleri öldü, mirasçılan anneniz
ve kardeşleri ise bu halde de annenizin veya kardeşlerinin yine on yıl içinde dava açarak tapu kayıtlarının düzeltilmesini talep etme haklan var. Kadastro çalışması altı yıl önce yapıldığına göre
annenizin önünde daha dört yıl var. Dayınız tarlalann yüzde 90'ını kendi adına tescil ettirdiğine
göre anlaşılan o ki anneniz veya var ise diğer
kardeşlerinin de bu yerde hissesi olacak. Bu
durumda da annenizin dava açma hakkı
bulunuyor. Dedenizin hisselerini satmaya gelince.
Dede yaşlı olabilir ancak hukuki muamele yapma
ehliyeti varsa buna karşı bugün için yapılabilecek
bir girişim yok. Şayet dede akıl hastası ise
mesela yaşlılıktan dolayı demans yani bunama
gibi belirtiler gösteriyor ise bu halde yaptığı
satış işlemleri geçersizdir ve bu satışın iptali
mümkündür, bu halde konuyu bir meslektaşımla
işbirliği yaparak çözmenizi öneririm.

Tamer Heper /Posta
Geri Dön