Tapu sicil başvuruları!

Tapu sicil başvuruları! Tapu sicil başvuruları!

Tapu sicil başvuruları kimler tarafından yapılıyor ve bu başvuru için hangi belgeler gerekiyor? İşte tapu sicil başvuruları için detaylar...
Tapu sicil başvuruları için hak sahiplerinin veya yetki verdikleri vekillerinin Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gitmesi gerekiyor. Bu başvurular sözlü yapıldıktan sonra, müdürlük tarafından başvuru fişi ile yazılı hale getiriliyor. Başvuru fişi mutlaka düzenlenmesi gereken bir belge olup, iki nüsha halinde hazırlanır. 


Tapu Sicil Müdürlüğü'ne talepte bulunacak kişi veya yetki verdiği vekili başvurabilir. Bunun dışındaki kişilerin başvuruları geçersiz sayılıyor. 


Tapu sicil başvuruları için gerekli belgeler neler?  

Tapu Sicil başvurularında temin edilmesi gereken belgeler ise şunlar; 


*Nüfus cüzdanı veya pasaport ya da avukatlık belgesi,


*İstemde bulunanların vesikalık fotoğrafları,


*Temsilcilerden temsile ilişkin belge,


*Varsa önceden kendilerine verilen tapu senedi,


*Vatandaşlık numarası,


*Vergi kimlik numarasını gösterir belge,


*Tüzel kişilerin işlemlerinde yetki belgesi,


*Konutlar için zorunlu deprem sigortası poliçe numarası, şirket ve kooperatiflerde ticaret sicil numarası,


*Derneklerde dernek tescil numarası.