18 / 08 / 2022

Tapu ve kadastro yatırımları için 136 milyon TL kaynak ayrıldı!

Tapu ve kadastro yatırımları için 136 milyon TL kaynak ayrıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2021 yılındaki yatırımları için toplamda 135 milyon 965 bin lira ayrıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu seneki yatırımları için toplamda 135 milyon 965 bin TL bütçe ayrıldı.

Anadolu Ajansı muhabirinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemelere göre, Genel Müdürlüğün yatırımlarında aslan payını, 56 milyon 311 bin TL ile mevcut tapu-kadastro bilgilerinin Kadastro Kanununda öngörüldüğü gibi güncellenmesini sağlayan Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) aldı. Proje için ayrılmış olan bütçenin 36 milyon 311 bin TL'si dış krediyle sağlanacak.

Mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesine imkan veren Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) için ise 23 milyon lira ödenek ayrıldı. Söz konusu bu projenin bütçesinin tamamı da iç kaynaklardan karşılanıyor.

Hizmet binaları yenilenecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, Çorum, Eskişehir ve Zonguldak'ta ihtiyacı karşılamayan mevcut hizmet binalarının yenilenerek günün şartlarına uygun duruma getirilmesi için 17 milyon 89 bin TL kaynak tahsis edildi.

Karabük ve Malatya'da hayata geçirilecek olan yeni hizmet binaları için ise 13 milyon 396 bin TL harcanacak. Bingöl, Kayseri ve Tokat için Hizmet Binaları Kesin Hesap Farkı Ödemelerine de toplam 450 bin TL bütçe ayrıldı.

Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini sürdürdükleri hizmet binalarının büyük bakım ve onarım işleri Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılacak. Proje için 7 milyon 273 bin TL'lik bir kaynak ayrılırken, projeyle yenileme, inşa ve fark ödemeleri için belirlenen bütçelerin tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olacak.

Tapu ve kadastro yatırımları için 136 milyon TL kaynak ayrıldı!

Kadastro Yapımı Projesinin yatırım tutarı da 13 milyon 246 bin TL olarak belirlendi. Proje için ayrılan bütçenin tamamı da iç kaynaklardan aktarılacak.

Ortofoto Harita ve Jeodezik Ağ projelerine yatırım

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ortofoto Harita Projesine tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 4 milyon 100 bin TL'lik bir bütçe ayırdı.

Bu proje ile harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileştirerek, mekansal bilgi altyapısının temelini oluşturmak için ihtiyaç duyulan sayısal fotogrametrik harita, sayısal ortofoto harita, ortofoto/true ortofoto haritalar ve 3 Boyutlu (3B) Şehir Modelleri üretimi gerçekleştiriliyor.

Bütçesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak olan Jeodezik Ağ Projesine, 1 milyon 100 bin TL kaynak ayrılırken, proje kapsamında, Jeodezik Ağ noktalarının tesis, kontrolü, ölçüleri, hesaplamaları ile TUSAGA-Aktif istasyonlarının işletilmesi ve yaşatılması planlanıyor.

Genel Müdürlüğün bu seneki yatırımları için ayırdığı toplam 135 milyon 965 bin lira bütçenin 36 milyon 311 bin lirası dış krediyle sağlanmış olacak.

 

2020'de en çok tapu işlemi yapılan iller!