Tapuda işyeri gözüken daireden kirada gelir vergisi spotajı yapılması gerekir!

 Tapuda işyeri gözüken daireden kirada gelir vergisi spotajı yapılması gerekir! Tapuda işyeri gözüken daireden kirada gelir vergisi spotajı yapılması gerekir!

Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu, satın aldığı apart işyeri gözüken ve konuta çevirmek isteyen okurunun sorusunu yanıtlıyor. İşte o yazı!

Arsamızı kat karşılığı müteahhide vererek, daire ve apart sahibi olduk. Şu an benim adıma tapuda kayıtlı 2 apart mevcut. Tapudan kat irtifakı tapularını alırken bu apartlarım işyeri olarak kaydedildiğini fark ettim. Bize bu söylenmemişti. Müteahhit apartların girişlerinin apartman girişi yerine ayrı ayrı müstakil olması nedeniyle belediyenin, bu bölümleri ancak işyeri olarak görünürse projeye onay verdiğini bu nedenle işyeri olarak gösterdiklerini açıkladı. Biz, hem Emlak Vergisi’ni fazla ödeyeceğimizi hem de elektrik, su ve doğalgazdan bazılarını yüksek tarifeden ödeyeceğimizi ve bunun aleyhimize olduğunu söyleyerek düzeltmelerini talep ettik. Onlar da ancak tadilat olursa işyeri görünen bu apartların meskene çevrilebileceğini savundular. Girişlerini de apartman içine alamayacakları için buna razı olmamızı istediler.


Bir de bizim aklımıza işyeri olarak görünen bir yeri mesken olarak kiralayınca maliye ile ilgili

sıkıntılar yaşayabileceğimiz geldi. Böyle bir durum yaşanabilir mi? Kiracımızdan stopaj vergisi ödemesi istenebilir mi? 


Turizm imarlı arsalara apart otel projesi ile bina yapıldığı ve otel olarak değil, konut olarak kullanıldığı turizm bölgelerimizde sık görülen bir durumdur.


Müteahhit ile aranızda yaptığınız ‘inşaat yapım sözleşmesi’, müteahhit ile aranızdaki sorunların çözümünde belirleyici belgedir. Sözleşme hükümlerine göre hak kaybınız söz konusuysa, hakkınızı arayabileceğinize hiç kuşku yok. Ancak müteahhidin sözleşme haricinde iş yapmayacağı kanısındayız.

Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesi hükmüne göre; vergilendirmede olayların gerçek mahiyeti esastır. Bu hüküm, tapuda işyeri olarak görünen bir yerin konut olarak kiraya verilmesi ve fiilen konut olarak kullanılması durumunda vergi kesintisi yapılmayacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde bir konutun, işyeri (büro) olarak kiraya verilmesi halinde de gerçek durum işyeri olduğundan ödenen kiradan Gelir Vergisi stopajı (kesintisi) yapılması gerekir.


Sonuç olarak, tapuda işyeri görünen dairenizi konut olarak kiraya vermeniz ve kiracının da konut olarak kullanması halinde, ödenen kiradan Gelir Vergisi stopajı yapılması gerekmiyor.


Ekrem Sarısu/Posta