03 / 10 / 2022

Tapuda işyeri olarak kayıtlı evin emlak vergisi nasıl ödenir?

Tapuda işyeri olarak kayıtlı evin emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödemelerinde meskenler için sıfır oranlı vergi avantajı bulunuyor. Peki, mesken olarak kullanılan işyerine vergi ödemesi nasıl yapılır? Tapuda işyeri olarak kayıtlı evin emlak vergisi nasıl ödenir?Tapuda işyeri olarak kayıtlı evin emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödemelerinde meskenler için sıfır oranlı vergi avantajı bulunuyor. Türkiye sınırları içerisinde yer alan 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahipleri, geliri olmamaları halinde vergiden muaf tutuluyor.


SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olup başka geliri olmayanlar ile bunların dul ve yetimleri; Emekli olmayan, başka yerden de geliri olmayan işsizler ve ev hanımları; Engelli vatandaşlarımız; Şehitlerin dul ve yetimleri; Gaziler sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabiliyor.


Peki, 200 metrekareyi geçmeyen yukarıda belirtilen kimselerin meskeninin tapuda işyeri olarak kayıtlı olduğunu farz edelim. Bu durumda, tapuda işyeri olarak kayıtlı evin emlak vergisi nasıl ödenir?


Tapuda işyeri olarak kayıtlı evin emlak vergisi..

Tapuda mesken olarak değiştirilen bağımsız bölüm için ödenecek emlak vergisinde "mesken" oranları kullanılıYOr. Bu işlemin yapılmaması halinde, mesken olarak kullanılan işyerinin emlak vergisi "işyeri" üzerinden ödenmeye devam ediliyor.


Ayrıca konu ile ilgili 08/09/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1538 sayılı özelge bulunuyor:


08/09/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1538 sayılı özelge..


1319 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında, bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur) vergi değerini değiştiren sebep olarak sayılmıştır.


Buna göre, bir konutun işyeri olarak kullanılması veya ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkân, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline dönüştürülmesi halinde vergi değerini değiştiren sebep söz konusu olacak ve yeni duruma (işyeri) göre vergilendirilmesi gerekecektir.


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunununda yer alan indirimli bina vergisi uygulaması sadece konutlara tanınmış bir imkandır. İlgide kayıtlı özelge talep formunda sözü edilen ve fiilen işyeri olarak kullanılan binanın konut vasfını kaybettiği ve dolayısıyla 1319 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamından çıktığı anlaşılmaktadır.


Bu açıklamalara göre, söz konusu taşınmazın hem mesken olarak kullanılmaması, hem de işyeri olarak kiraya verilmesi neticesinde kira geliri elde edilmesi nedenleriyle adınıza kayıtlı bulunan taşınmaz için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanabilmeniz mümkün bulunmamaktadır.Emlak vergi muafiyeti yasası!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön