Tarihi Bursa evleri yok oluyor!

Tarihi Bursa evleri yok oluyor!

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı Mimar Zafer Ünver, Bursa'nın merkez ilçelerindeki tarihi sivil mimari örneklerinin belediyelerin son yıllardaki gayretleri neticesinde ayağa kalktığını, sadece belediyelerin yaptığı çalışmaların yetersiz kaldığı


Eski evlerin bazılarının sahipleri tarafından halen mesken olarak kullanıldığını, ancak metruk olanların bir bir yok olduğunu belirtti. Ünver, kültürel miras şuuru olmayan vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bilhassa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'nin son yıllardaki tarihi eserlere yönelik başarılı çalışmaları olduğunu belirten Ünver, tarihi eserlere ayrılan ödeneğin arttırılması gerektiğini söyledi. Tarihi Somuncu Baba evini örnek olarak gösteren Ünver, burasının bir şahsın elinde olduğunu ve akıbetinin mevcut durumda belli olmadığını belirtti. Gerekli görülen alanların kamulaştırılarak kültürel mirasa bir an önce kazandırılması gerektiğini kaydeden Ünver, emlak vergilerinden kesilen ve "taşınmaz kültür" adıyla tarihi eserlere ayrılan yüzde 10'luk kısmın sivil mimari örneklerine aktarılmasına öncelik verilmesini istedi.
Sabah