Tarihi surlar çalıştayın belirlediği projelerle restore edilecek!

Tarihi surlar çalıştayın belirlediği projelerle restore edilecek! Tarihi surlar çalıştayın belirlediği projelerle restore edilecek!

UNESCO Dünya Miras Alanlan listesinde yer alan tarihî surlar, İstanbul’a yeniden kazandı­rılıyor. Amerikalı turist Sarai Sierra’nın Cankurta­ran civarındaki sur bölgesinde ölü bulunmasından sonra tarihî surların güvenliği gündeme gelmişti...İs­tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) surların güvenli hale gelmesi için çalışmalara başladı. Kara Surları ve Marmara Surlan’nın projelendirme çalışmaları önü­müzdeki yıl tamamlanacak. Surların restorasyondan sonra nasıl kullanılacağı ise geniş katılımlı bir çalıştay ile belirlenecek. Proje hakkında bilgi veren İBB Başkanı Kadir Topbaş “Kara surlan önemli bir de­ğer. Surların yeniden İstanbul’a kazandırılmasında koruma-kullanma dengesi çok önemli. Projelendir­me çalışmalarımız sürüyor. Çok farklı fikirler var. Bu yüzden bir çalıştay yapılacak.” diyor.


1985 yılında Dünya Miras Alanlan listesine alı­nan, İstanbul Surlan’nın önemli bir bölümünü Kara Surlan oluşturuyor. Zamanla yıpranan ve yer yer çö­küntüye uğrayan 7 kilometre uzunluğundaki Kara Surlan’nın, iyileştirilmesini ve korunmasını amaçla­yan restorasyon projesi çalışmaları başladı. Topkapı Kültür Parkı’na cephe olan 400 metrelik 5 burcun uy­gulama projesi 1. etabı tamamlandı. Tüm etapların projesi Koruma Kurulu onayından geçmesiyle bir­likte restorasyon başlayacak. Başkan Kadir Topbaş, surların kullanılarak korunması gerektiğini söylüyor. Anemas Zindanlan ve Tekfur Sarayı’nın restorasyonun devam ettiğini hatırlatan Topbaş “Sürdürülebi­lir koruma modeli oluşturma ve Kara Surlan ile ilgi­li turistik algının artırılması çerçevesinde tartışmak, yeni fikirler ve yaklaşımlar ortaya koymak lazım. Biz şu an projelendirme çalışmamızı sürdürüyoruz. Ko­ruma modelinin oluşturulması ve turistik algının ar­tırılması ile ilgili ise düzenleyeceğimiz geniş kap­samlı çalıştay bize ışık tutacak.” diye konuşuyor.


Yedikule-Topkapı Sarayı arasındaki 8,5 kilomet­re uzunluğundaki Marmara Surlan’nda ise sorun­lu bölgeler tespit ediliyor. İBB, çok parçalı mülkiyet­ten oluşan alanı korumaya yönelik bir rehber hazır­layarak ilgili mülk sahiplerine sunacak. Alanda İBB, Devlet Demiryollan, Maliye Hâzinesi, Fatih Beledi­yesi, İl Özel İdaresi, Kıyı Emniyeti ve vakıfların mül­kiyeti bulunuyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 8,5 km uzunluğundaki Marmara Surlan lazer tarayıcı cihazlarla detaylıca taranıyor. Bu çalışmanın sonucuna göre surlara komşu yeşil alan park ve sokakların re­habilitasyonuyla Marmara Surlan’nın etaplar halinde restorasyon uygulama projeleri hayata geçirilecek.


Belgratkapı Sur Restorasyonu (1986 1987)

Mevlanakapı Sur Restorasyonu (1986-1987)

Silivrikapı Sur Restorasyonu (1986-1987)

Belgratkapı-Silivrikapı Arası Sur Restorasyonu (1987-1989)

Ayvansaray Haliç Surları Restorasyonu (1988)

Yedikule Surları Restorasyonu (1991)

Mevlanakapı-Millet Caddesi Arası Restorasyon (1992)

Silivrikapı- Mevlanakapı Arası Sur Restorasyonu (1992)

Kumkapı-Yedikule Arası Sur Restorayonu (1992)

Vatan Caddesi-Edirnekapı Arası Sur Restorasyonu (1992)

Edirnekapı-Egrikapı Arası Sur Restorasyonu (1992)

Balat Haliç Surları Restorasyonu (1992)

Yedikule Sur Restorasyonu (1992)

Edirnekapı-Ayvansaray Arası Sur Restorasyonu (1993)

Kumkapı-Yedikule Arası Sur Restorasyonu (1994)

İstanbul Geneli Sur Restorasyonu (1999)

İstanbul Genelinde Depremde Zarar Gören Surla Restorasyonu (2000)

İstanbul Geneli Sur Restorasyonu (2002)


Sevgi Korkut/ Zaman Gazetesi