Tarihi yarımada imar planına yapılan itiraz kabul edildi!

Tarihi yarımada imar planına yapılan itiraz kabul edildi!

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarihi yarımada imar planının durdurulmasına ilişkin mahkeme kararını iptal etti. Dava yeni bilirkişi oluşturularak yeniden görülecek.


İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarihi yarımada imar planının durdurulmasına ilişkin mahkeme kararını iptal etti. Dava yeni bilirkişi oluşturularak yeniden görülecek.


Tarihi yarımadanın imar planının durdurulmasına ilişkin mahkeme kararı kaldırıldı. "Tarihi Yarımada Kentsel Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"nın iptali ve yürütmenin durdurulması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne açılan dava geçtiğimiz aylarda karara bağlandı. İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi tarafından projelere ilişkin verilen karara taraflar karşılıklı olarak itiraz etti. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre karar vermeye yetkili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi itirazları değerlendirdi. Mahkeme, dava kapsamında oluşturulan bilirkişi heyetinin uzmanlık alanları itibariyle yeterli olamadığı sonucuna ulaştı. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması kanaatine varan mahkeme, oluşturulacak heyetle keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra düzenlenecek olan bilirkişi raporu doğrultusunda, yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar vermek üzere davalı idarelerin itirazının kabulüne karar verdi. 


İSTANBUL METROSUNA YENİ HAT

İstanbul metrosunun Yenikapı'da sona eren hattı Bakırköy'den Sefaköy'e uzanacak. Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinden geçen Yenikapı Sefaköy raylı sistem hattı mevcut Hacıosman Yenikapı metro hattının devamı olarak tasarlanıyor. Metrobüs, deniz otobüsü ve 5 ayrı raylı sisteme entegre olacak şekilde planlanan 13,95 kilometrelik hattın ilk durağı olan Yenikapı, Avrupa Yakası'ndaki en önemli transfer merkezi olacak. Hat 1 milyar 673 milyon 662 bin 500 TL'ye mal olacak. 


Sabah