16 / 08 / 2022

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı imar planına yapılan itirazlara ret!

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı imar planına yapılan itirazlara ret!

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı gereğince Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı imar planına yapılan itirazlar reddedildi.. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı imar planına yapılan itirazlar reddedildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 24/01/2018 tarihli ve 16 sayılı yazısına istinaden; Mevkiinde bulunan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı alanını kapsayan özelleştirme kapsam ve programındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait 274 ada 1 no'lu parsel ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara yönelik "Yat Limanı (Emsal:0,13 Yençok: 6,50 m; Yençok çatı dahil:7,50 m)" kullanım kararı getirilen Kurulun 06.11.2017 tarihli ve 2017/106 sayılı Kararı ile onaylanan 1(5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddine kadar verildi.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nda tarih uzatıldı!