19 / 08 / 2022

Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı planı onaylandı!

Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı planı onaylandı!

ÖYK, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'na yönelik imar planını onayladı OİB, Koç Holding'in işletme hakkını imzalamaktan vazgeçtiğini açıklamasından saatler sonra, Kalamış Yat Limanı imar planını onayladığını açıkladÖzelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'na yönelik imar planını onayladı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (OIB), Koç Holding'in işletme hakkını imzalamaktan vazgeçtiğini açıklamasından saatler sonra, Kalamış Yat Limanı imar planını onayladığını açıkladı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan OIB tebliğinde, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri adına kayıtlı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsayan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanına yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı kullanım kararlarını getiren 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun onaylanmasına karar verilmiştir" denildi, KOÇ HOLDİNG VAZGEÇTİ OIB kararının açıklanmasından saatler önce, Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art'ın Türkiye Denizcilik Işletmeleri'ne ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 30 yıl süre ile işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde işletme hakkı devri sözleşmesini imzalamaktan vazgeçtiğini açıkladı. Koç Holdingden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "İmar Planı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının halihazırda kalkmamış olması nedeniyle, İhale Şartnamesinin İmar Planı başlıklı 19. maddesi kapsamında Tek Art Kalamış'ın işletme hakkı devri sözleşmesinin imzalanmasından vazgeçme kararı OİB'ye bildirilmiştir" denildi. 


Bizim Gazete