Tarımsal nitelikli taşınmazları değerleme ekibi göreve hazır!

Tarımsal nitelikli taşınmazları değerleme ekibi göreve hazır! Tarımsal nitelikli taşınmazları değerleme ekibi göreve hazır!

Tarım sektörüne kredi veren Ziraat Bankası yanında özel bankaların da tarım sektörünün finansmanındaki rolleri artmaya başladı. Buna bağlı olarak tarımsal kıymet takdiri çalışmalarının doğru yöntemlerle yapılması daha da önem kazandı...


Tarımsal ekonomide finansal sektörün 2006 yılından itibaren son derece hızlı büyümesi ve özel bankalarda da şubeleşmenin özellikle Anadolu’da ilçeler seviyesinde artmasıyla, tarım sektörüne kredi veren Ziraat Bankası yanında özel bankaların da tarım sektörünün finansmanındaki rolleri artmaya başladı. Özel bankaların tarım sektörünün finansmanında daha fazla yer almaya başlaması ile teminat açısından tarım arazilerinin değerlemesi daha da önem kazandı. Ayrıca, tarım sektörünü desteklemek amacıyla gündemde olan birçok projenin uygulanmaya başlamasıyla, tarımın finansmanında özel bankaların rolünün daha da artması öngörülmektedir. Buna bağlı olarak, tarımsal kıymet takdiri çalışmalarının doğru yöntemlerle yapılması daha da önem kazanmıştır. Nitekim, bankaların sağlamış oldukları krediler karşılığında, aldıkları tarımsal nitelikli teminatların doğru yöntemlerle değerlemesinin yapılması, kredi geri dönüşüyle sıkı sıkıya bağlıdır. Bankalar için verdikleri kredilerin geri dönüş riskini en aza indirmenin yolu, iyi bir değerleme işleminden geçmektedir.

 

Ülkemizin her bölgesinde, ilinde, ilçesinde, köyünde, hatta her işletmesinde birbirlerinden farklı birçok tarımsal üretim çeşidi, farklı ürün desenleri bulunuyor. Her bir tarımsal işletme konumuyla, büyüklüğüyle, toprak kalitesiyle, maruz olduğu iklim şartlarıyla, topoğrafik ve jeolojik yapılarıyla kendine has farklı niteliklere sahiptir. Bu nedenle, işletmenin değerlemesi yapılırken sahip olduğu bu fiziksel, kimyasal ve biyolojik nitelikler çok titiz çalışmalarla ortaya çıkarılmalı ve değeri bu özelliklerini yansıtacak şekilde ortaya konulmalıdır. Bu bağlamda, tarımsal değerleme işinin, bölgeye ve ziraat konusuna hakim teknik uzmanlarca yapılması gereği ortadadır.

Tüm bu faktörleri ve gelişmeleri göz önünde bulunduran Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bünyesinde, 2012 yılının Kasım ayında sadece tarımsal nitelikli taşınmazların değerlemesiyle ilgilenecek ve Ziraat Mühendislerinden oluşan bir Tarım Birimi kuruldu. Birimin kurulmasıyla öncelikle mevcut kadroya Tarımsal Değer Biçme konusunda eğitimler verildi. Bu eğitimlere ek olarak, yine bu birim bünyesinde çözüm ortağı şeklinde çalışmak üzere görüşülen ziraat mühendisleri ile sözleşme imzalanarak bankalara gerekli bildirimleri yapıldı.

 

Çözüm ortaklığına dayalı ekibin oluşturulma sürecinde, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen illere seyahatler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Van, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Rize, Trabzon, Adana, Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde önceden tespit edilen veya yerinde yapılan incelemeler sonucunda belirlenen ve uygun görülen ziraat mühendisleri ile görüşülerek sözleşme imzalandı ve ekibe ön eğitimler verildi. Ülkemizin doğusunda yer alan 20 ili kapsayan üç ayrı seyahatte yaklaşık 2100 km yol kat edilerek, 74 ziraat mühendisi ile sözleşme imzalandı. Bu çalışma ile Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yer alan illerimizdeki yapılanma büyük ölçüde tamamlandı. Buna ek olarak gerçekleştirilen çalışmalarla; İstanbul, Edirne ve Muğla illerinde de 5 ziraat mühendisi ekibe dahil edildi.

 

Temel hedef; tüm Türkiye’de müşterilerden gelecek taleplere en iyi şekilde cevap verebilecek Ziraat Mühendislerinden oluşan bir Tarım Birimi kurmaktır. Çalışmalar bu hedef doğrultusunda yurt genelinde devam etmektedir.


Tellal