Taşblock Modüler Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Taşblock Modüler Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Taşblock Modüler Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Uğur Bayhan tarafından 300 bin TL sermaye ile 24 Ağustos'ta Beylikdüzü, Yakuplu Merkez Mahallesi 'nde kuruldu.


Taşblock Modüler Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Uğur Bayhan tarafından 300 bin TL sermaye ile 24 Ağustos'ta Beylikdüzü, Yakuplu Merkez Mahallesi'nde kuruldu.

 

Taşblock Modüler Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.Endüstriyel ve günlük hayatta kullanılan her nevi kompozit ürünün tasarımını, imalatını, ithalatını, ihracatını, ticaret ve pazarlamasını yapmak. b.Kompozit ürün imalatında kullanılan her nevi  makine , sarf malzemesi, ekipman, hammadde, yarı mamul ve mamulün imalatını, ihracatını ticaret ve pazarlamasını yapmak. c.Plastik hammadde, yarı mamul ve mamul emtianın imalatını, ithalatını, ihracatını, ticaret ve pazarlamasını yapmak. d.Karbon, aramid, basalt, cam ve benzeri elyaf takviyeli her türlü reçine ile kombine edilmiş her nevi kompozit ürünün imalatını, ihracatını, ticaret ve pazarlamasını yapmak. e. Diğer çeşitli inşaat malzemelerinin, ithalatını, ihracatını, ticaret ve pazarlamasını yapmak. f. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü  tesis gayrimenkul alabilir, satabilir, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.  Gayrimenkul üzerinde irtifak intifa sükna , gayrimenkul mükellefiyeti, kar irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, tasarruf devir temlik, ferağ edebilir g. Faaliyet konusu sınırları içinde her türlü mali  idari ve ticari tasarruf ve faaliyette bulunabilir, şirketler kurup, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. h.Yukarıda sayılan faaliyetlerle ilgili olarak her türlü makine malzeme ambalaj maddelerinin imalatını, ithalatını, ihracatını, ticaret ve pazarlamasını yapmak. i.Konusu ile ilgili marka ihtira berat know diğer sınai mülkiyet hakları iktisap edebilir devir ve ferağ edebilir, lisans antlaşmaları yapabilir, patent iktisap ve tecil edebilir. j. Şirket işleri için gerekli taşıtları edinmek, devretmek, bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflar yapabilir.   


Taşblock Modüler Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Beylikdüzü, Yakuplu Merkez Mahallesi, 63 Sokak, 19/14