Taşkesen Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret  Limited Şirketi kuruldu!

Taşkesen Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret  Limited Şirketi kuruldu!Taşkesen Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret  Limited Sultangazi’de 100 bin TL sermaye bedeli ile  Ersin Gürbüz tarafından kuruldu.


Taşkesen Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret  Limited Sultangazi’de 100 bin TL sermaye bedeli ile  Ersin Gürbüz tarafından kuruldu.

Taşkesen Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret  Limited Şirketi konusu:
1-) Her türlü tarihi eser ve benzeri yapıların restorasyon , dekorasyon ve inşaat işini yapmak 2)- Mevcut konut amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi ve büyük çaplı revizyonunun yapılması 3-) Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri (mermer, mozaik, granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil ahşap yer ve duvar kaplamalarının döşenmesi ve benzeri işleri yapmak 4-) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat , restorasyon ,dekorasyon, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, tarihi eserler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 5-)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat, restorasyon , dekorasyon işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6-)Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7-)Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 8-) Mimari proje, avan projesi , etüt projesi , statik proje, mekanik elektrik tesisat projeleri , zemin etüt projeleri ve mimarlikla ilgili benzeri projeler hazırlamak, uygulamalarını yapmak 9-) Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat ihracat dahili ticaret iç ve dış uluslararası mümessillik bayilik distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık ,toptancılık işlerini yapmak 10-) Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. 11-)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve motorlu taşıt alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon bedelli veya bedelsiz kamuya yola veya yeşil alana terk işlemleri yapabilir ve benzeri işlerle ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 12-)Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek , rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek , ipotek rehin ve diğer teminatları almak , ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alabilmesi ,ipotek tesis edilmesi ve terk edilmesi , ticari işletme rehini akdedilebilmesi, 13-) Şirket konusu ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında kredi anlaşmaları yapabilir, uzun vadeli ve kısa vadeli borçlanabilir. 14-)Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 15-) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 16-)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 17-)Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 18-)Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 19-)Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 20-)Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 21-) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: TAŞKESEN RESTORASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ