Taylor Scott Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Taylor Scott Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu! Taylor Scott Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Taylor Scott Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi, Marios Dorizas tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 24 Mart'ta Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, Işık Apartmanı'nda kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Taylor Scott Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi, Marios Dorizas tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 24 Mart'ta kuruldu. 


Taylor Scott Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi iş konusu; a) Yurt içinde ve yurt dışında bilimum arsa, arazi, bina, konut, işmerkezi, otel, tatil köyü, ticari veya özel amaçlı her türlü gayrimenkulleri satın almak, satmak, üçüncü kişilere satışına aracılık yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında bilimum gayrimenkuller üzerinde, etüd, proje geliştirme, inşaat yapmak, alt yapı, üst yapı, eklenti, donatı imalatı, taahhüt, müteahhitlik, onarım, restorasyon yapmak, ilgili tüm idari ve özel kurum, kuruluş ve kişiden yapı izni, imar izni, ruhsat, belge, tahsis, tevhit, ifraz, parselasyon izni ve türlü onay almak, bunlar için gerekli türlü hukuki ilişkiyi belge ve sözleşmeyi düzenlemek. c) Yurt içinde ve yurt dışında satın alacağı veya başka kurum, kişi veya şirketlere ait gayrimenkuller, arsa ve araziler ile bunlar üzerinde geliştirilecek her türlü, ticari veya özel, konut veya işmerkezi, otel ve kullanım durumu her ne olursa olsun binayı tamamen veya kısmen işletmek, kiraya vermek, gelir ortaklığı anlaşmaları suretiyle değerlendirmek, pazarlamak, satmak ve kiraya vermek. d) İştigal konularında veya bunların dışında özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara her türlü gayrimenkul geliştirme, danışmanlık, pazarlama ve yönetim hizmetleri vermek. e) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkul üzerinde üst hakkı tesis etmek, ipotek tesis etmek, irtifak hakları, sınırlı aynı haklar tesis etmek, bunları kaldırmak, fek etmek, edilmesine aracılık etmek, iş ve işlemlerini yapmak. f) Şirket faaliyetleri, amaç ve konusunu gerçekleştirirken her türlü hukuki ilişkiye girebilir, sözleşme imzalayabilir, her türlü hakları iktisap edebilir, borçları yüklenebilir, taşınır ve taşınmaz malları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, her türlü imalat ve inşaatı yapabilir, imar, tevhit, ifraz, ruhsat izin almak için başvuru, belge ve sözleşmeleri imzalayabilir, kendi ve başkaları üzerine, üst hakkı, geçit hakkı gibi sınırlı ayni haklar tesis edebilir, ipotek verebilir, tapu kütüğünde şerh ve tescil muamelelerini yapabilir, her türlü mutlak ve sınırlı ayni hakları fek edebilir, çek, bono, poliçe verebilir, her türlü ticari muameleyi yapabilir, bağışta bulunabilir, bağış kabul edebilir. g) Şirket faaliyetleri, amaç ve konusunu gerçekleştirirken yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, başka şirketlerin paylarını iktisap edebilir, başka şirket paylarını alabilir, satabilir, her türlü ticari, sınai, mali, hukuki işlemi yapabilir, başka şirket veya kredi kuruluşlarından borç ve kredi alabilir, lisans, patent, marka, know-how ve her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir.


Taylor Scott Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi adres: Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, Işık Apartmanı, No:53/1.

pus