05 / 07 / 2022

TCDD'den Ankara'da satılık gayrimenkul!

TCDD'den Ankara'da satılık gayrimenkul!

TCDD Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Ankara Polatlı'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı.TCDD Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü,  Ankara  Polatlı'da yer alan gayrimenkulü satıyor. Gayrimenkulün satış ihalesi 24 Aralık 2019 tarihinde yapılacak.

TCDD Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:
ANKARA İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE
YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

1- Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki listede belirtilen 1 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD 2. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3- İhaleye katılabilme hususunda gayrimenkuller için ayrı ayrı TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Veznesinden İhale Şartname alınması ve tekliflerin TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Servis Müdürlüğü /ANKARA adresine son teklif verme günü ve saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.
4- Söz konusu taşınmazların teminat miktarları aşağıdaki listede belirtilmektedir.
5- Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Veznesine veya Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 veya Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi TR26 0001 5001 5800 7267 1961 15 veya Halk Bankası Anıt Şubesi TR50 0001 2009 4110 0013 0000 02 nolu hesabına KDV dahil 350 TL yatırılacaktır. Dekont karşılığında, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilecektir.
Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ad-soyadı ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.
Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
6- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 5335 Sayılı Kanun Madde 32- (Değişik: 24/7/2008-5793/43 Md.) kapsamında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir.
Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.


TCDD den Ankara da satılık gayrimenkul!


7- 0 312 520 00 00 / 8108 ve 8118 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.