TCDD'den Eğirdir Gar açıklaması!

TCDD'den Eğirdir Gar açıklaması! TCDD'den Eğirdir Gar açıklaması!

TCDD Genel Müdürlüğü, Eğirdir Gar'ın atıl durumdaki parsellerinin 2011 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsamına alındığını, bu nedenle alanın imar planları ve yapılacaklar hakkında TCDD'nin bilgisi ve tasarrufu bulunmadığını bil
TCDD Genel Müdürlüğü, Eğirdir Gar'ın atıl durumdaki parsellerinin 2011 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsamına alındığını, bu nedenle alanın imar planları ve yapılacaklar hakkında TCDD'nin bilgisi ve tasarrufu bulunmadığını bildirdi. 


TCDD Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı yayın organlarında yer alan Eğirdir Gar ile (Isparta) ilgili haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yolcu ve yük taşımacılığı için kullanılan 24 kilometrelik Isparta-Eğirdir hattının işlerliğini yitirdiği için 19 Ağustos 2002'de işletmeye kapatıldığı ve Eğirdir Gar mıntıkasının atıl hale geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Eğirdir Gar binasını da içeren, teşekkülümüz mülkiyetinde bulunan (239 ada 11 no.lu parsel ile 239 ada 9 parsel, 415 ada 2,3,6,7 (TCDD hissesi),15)  parsellerin atıl halden çıkarılarak değerlendirilmesi amacıyla 15 Mayıs 2009 tarih ve 9/69 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla satışı suretiyle değerlendirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir. Söz konusu parseller, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12 Eylül 2011 tarih ve 2011/81 Sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, her türlü işlemler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca (ÖİB) yürütülmektedir. Dolayısıyla, alanın imar planları ve yapılacaklar hakkında Kuruluşumuzun bilgisi ve tasarrufu bulunmamaktadır.


'100 Yıllık Gara apartman dikecekler' başlığı altındaki haberde belirtilen 415 Ada 2,3 ve 15 parsellerin Eğirdir Gar sahasını ihtiva eden 239 ada 11 parselle ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu parseller gar binasının 150 metre güney doğusunda yer almaktadır."


Açıklamada, gar çevresinde müstakil halde bulunan toplam 1605.38 metrekarelik 5 parsel için satış ihalesi yapıldığı belirtilerek, gar sahasının bulunduğu alanla ilgili değerlendirmelere halen ÖİB tarafından devam edildiği ve alınmış bir karar bulunmadığı kaydedildi. 


Alan içerisindeki Eğirdir Gar'ın tescilli kültür varlığı olduğu ve koruma kapsamında bulunduğu, gar binasının değerlendirilmesiyle ilgili tasarrufun, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’nı gerektirdiği de ifade edildi.


 

AA