TCDD'den Tekirdağ'da satılık arsa!

TCDD'den Tekirdağ'da satılık arsa! TCDD'den Tekirdağ'da satılık arsa!

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Tekirdağ İli, Ergene ilçesindeki arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün ihalesi 26 Eylül 2018 günü gerçekleşecek.  TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İli, Ergene ilçesindeki arsa satışa çıkıyor. Gayrimenkulün ihalesi 26 Eylül 2018 günü düzenlenecek. 

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Tekirdağ İli, Ergene ilçesi, Velimeşe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 metrekare alana sahip hissesi satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz doksan) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Muhasebe ve Finasman Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu Tekirdağ İli, Ergene ilçesi, Velimeşe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 metrekare alana sahip hissesin satışı için geçici teminat miktarı 50.000,00 (elli bin) TL olarak belirlenmiştir.

5 - Diğer hissenin sahibinin İhale konusu Tekirdağ İli, Ergene ilçesi, Velimeşe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 metrekare alana sahip hissesinin üzerinde şufa (önalım) hakkı bulunmaktadır. İsterse bu hakkı kullanabilecektir.

Hisse oranı: 1109/2400
Yüzölçümü: 2.256,11 metrekare
Niteliği: Arsa
Son Teklif Tarihi ve saati: 26.09.2018 - 14:00
İhale Tarihi ve saati: 26.09.2018 - 14:00