Tek Ay Yıldız İnşaat Emlak Otomotiv Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Tek Ay Yıldız İnşaat Emlak Otomotiv Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik’te 10 bin TL sermaye bedeli ile Abdullah Keskin tarafından kuruldu. Tek Ay Yıldız İnşaat Emlak Otomotiv Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik’te 10 bin TL sermaye bedeli ile Abdullah Keskin tarafından kuruldu. 


Tek Ay Yıldız İnşaat Emlak Otomotiv Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapudairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler,


Tek Ay Yıldız İnşaat Emlak Otomotiv Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Çamçeşme Mah.Misakı Milli Cad. No:97 B Pendik