Tekfen Holding 2021'in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Tekfen Holding 2021'in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Tekfen Holding tarafından yayınlanan ara dönem faaliyet raporuna göre; 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihlerinde Tekfen Holding'in hasılatı 7 milyon 421 bin 542 TL olarak belirlendi. 
Tekfen Holding A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan ara dönem sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal rapor hakkında açıklama yaptı. 

Tekfen Holding tarafından, 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan ara dönem sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal rapor yayınlandı. 

Tekfen Holding tarafından yayınlanan ara dönem faaliyet raporuna göre; 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihlerinde Tekfen Holding'in hasılatı 7 milyon 421 bin 542 TL olarak belirlendi. 

Tekfen Holding'in 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihlerindeki toplam varlıkları 15 milyon 975 bin 706 TL'ye ulaştı. 

Tekfen Holding'in KAP açıklaması:
SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN  II-14.1 SAYILI
TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR.

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide mali tablolarımız ekte sunulmuştur.

Şirketimiz yönetimi tarafından 30.06.2021 tarihi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan;

a) Finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın