30 / 09 / 2022

İş GYO 2021'in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

İş GYO 2021'in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 döneminde 165 bin 916 TL'lik hasılat elde etti.İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 döneminde165 bin 916 TL'lik hasılat elde etti.

İş GYO'nun bazı finansal tablo verileri karşılaştırmalı olarak şu şekilde:

İş GYO 2021 in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Konut Satış Bilgileri


İş GYO'nun Topkapı İnistanbul, Kartal Manzara Adalar,  İzmir  Ege Perla ve Ömerli Kasaba Evleri konut projelerinin satışları devam ediyor.

İnistanbul projesinde toplam 2 bin 724 adet konut, 17 adet ticari ünite yer alıyor, 30 Haziran 2021 itibarıyla toplam 2 bin 720 adet konut ve 17 adet ticari ünite olmak üzere toplam 2 bin 737 adet ünitenin satışı
yapıldı.

İş GYO 2021 in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

30 Haziran 2021 itibarıyla Manzara Adalar projesinde yer alan 975 konutun 836 adedi, Ege Perla Projesinde ise toplam 243 üniteden 209 adedinin satışı yapıldı.

2021'de satışa sunulan Ömerli Kasaba Evleri konut projesinde 16 adet villa yer almakta olup haziran ayı sonu itibarıyla 14 adet villa sözleşmeli şekilde satıldı.


Ara Dönem Özet Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporu


İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,


Giriş


İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2021 tarihli ilişikteki ara dönem özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na (TMS 34) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.


Sınırlı Denetimin Kapsamı


Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.


Sonuç


Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.


Dikkat Çekilen Husus

Koronavirüs salgını sebebiyle etkilenen faaliyetler ile ilgili olarak Şirket'in açıklamalarının olduğu 26'no'lu dipnota dikkat çekeriz. Ancak bu husus, tarafımızca verilen sonucu etkilememektedir.

 

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal rapor için tıklayın
Geri Dön