Tekfen Holding 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı!

Tekfen Holding 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı! Tekfen Holding 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı!

Tekfen Holding tarafındn bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Tekfen Holding 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı.Tekfen Holding tarafındn bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Tekfen Holding 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı.


Kap Açıklaması:

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve 01.01.2016 - 30.09.2016 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide mali tablolarımız ekte sunulmuştur.

Şirketimiz yönetimi tarafından 30.09.2016 tarihi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan;

a) Finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.