13 / 08 / 2022

Tekirdağ'da 5 milyon 108 bin 491 TL'ye satılık fabrika!

Tekirdağ'da 5 milyon 108 bin 491 TL'ye satılık fabrika!

Tekirdağ İli Merkez'de yer alan 5.950 metrekare yüzölçümlü fabrika Tekirdağ 1. İcra Dairesi tarafından 13 Ekim 2014 günü saat 10:30 ile 10:40 arasında ihale ediliyor.
Tekirdağ İli Merkez'de yer alan 5.950 metrekare yüzölçümlü fabrika Tekirdağ 1. İcra Dairesi tarafından 5 milyon 108 bin 491 TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satoşı açık arttırma usulüyle yapılacak.


Satışa konu taşınmaz 5.950 metrekare yüzölçümlü olup üzerinde, giriş nizamiye binası, irtibat binası, idare binası ve 2 katlı işçi koğuşu binası, 3 katlı işçi koğuşu binası, ile beton parke taşı imalatı olarak saha ve ulaşım yollarının kaplanması imalatlarından ibaret değerlendirmeler yapılacaktır.


İhale İlanı


T.C Tekirdağ 1. İcra Dairesi Taşınmazın Açık Arttırma İlanı


TAŞINMAZIN

Özellikleri; Tekirdağ İli Merkez Kumbağ Köyü değirmen civarı mevkiinde bulunan fabrika Kumbağ belediye sınırları içerisinde, imar planı dışında kalıp, mevzii imae planı yapılarak yapılaşma şartları sağlanmış bir durumdadır.


Kıymeti: 5.108.491.70 TL

1.Satış Günü: 13/10/2014 günü saat 13:30 ile 10:40 arası

2.Satış Günü :07/11/2014 günü saat 13:30 ile 10:40 arası


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı

takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.

İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiğitakdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/5855  Tlmt. sayılı dosy numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.