Tekirdağ'da icradan 1.3 milyon TL'ye tekstil fabrika binası!

Tekirdağ'da icradan 1.3 milyon TL'ye tekstil fabrika binası!Muratlı İcra Müdürlüğü; Tekirdağ, Muratlı'da yer alan tekstil fabrika binasını satıyor. 1 milyon 383 bin 148 TL değerindeki tekstil fabrika binasının ihalesi 2 Haziran Perşembe günü açık arttırma suretiyle gerçekleştirilecek...


Verilen ilan şu şekilde;

 
ipotekli olup satılmasına karar verilen taşınmaz teferruatlarıyla birlikte Muratlı İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle satılacaktır.
TAPU KAYDI  : Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, Paskal Mevkii, 31L.3 a pafta, 484 ada, 6 parsel, 108 cilt, 10756 sahifede kayıtlı betonarme tekstil fabrika binasıve müştemilatı nitelikli taşınmazdır.

İMAR DURUMU  : Muratlı Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve krokisi Muratlı icra Müdiirlüğü'nün 2009/270 Tal. sayılı dosyası içinde yer almaktadır.

MAHALLİ DURUMU : Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, Paskal Mevkii hudutları dahilindeki betonarme tekstil fabrika binası ve müştemilatı nitelikli 4902,96 m2 alanlıdır. Taşınmazın üzerinde 10,00 m2 alanlı danışma bürosu, 1549,00 m2 alanlı fabrika binası, 68,00 m2 alanlı depo ve sigara içme odası, 100 m2 alanlı kazan dairesi, 12 m2 alanlı pano odası ve 193 m2 alanlı pis suyun atıldığı havuz mevcuttur. Danışma bürosu, depo ve sigara odası, pano odası tek katlı olup, yığma yapılardır. 2009 yılı Bayındırlık ve iskan Bakanlığının Yapı Yaklaşık Birim Maliyetler Cetveli'ne göre 1. sınıf A grubu, fabrika binası ile kazan dairesi 2. yapı B grubu, pis suların atıldığı havuz ise 2. sınıf A grubu yapı kategorisine girmektedir. Taşınmaz üzerinde Busbar aydınlatma, Busbar Tesisat, Kazan dairesi pano+tesisatı, Ana dağıtım panosu, Yıkama ünitesi elektrik tesisatı, Sprey ve zımpara ünitesi elektrik tesisatı, Trafo tesisi ( 400 KVA ) niteliğinde elektrik tesisatı mevcuttur. Fabrikadaki makine ve elektrik ve teçhizatlar ise; 1 adet Emel marka Buhar Kazanı (4250000 Kcal/h), 1 adet Gökçe marka Brülor (3 KW), 2 adet Mas marka Besi Pompası (6KW), 2 adet Wılo marka Sıcak Su Sirkülasyon Pompası (1 KW), 1 adet Dalgakıran marka Koprosör (37 KAV), 1 adet Marka Polo marka Kurutucu (1,1 KW), 1 adet Aındpıper marka Kuyu Pompası (15 KW), 1 grup Doğalgaz indirme istasyonu, 4 adet Daf marka Hidrafor (22 KW), 2 adet Yılmafi marka Pantolon Gömlek Yıkama (11 KW), 1 adet Develli marka Pantolon Yıkama (40 KW), 1 adet Konak marka Kurutma (19 KW), 1 adet Konak marka Kurutma (8 KVV). 1 adet Yılmak marka Serpantinli Kurutma (11,5 KW), 1 adet Termal marka Fiksefırın (5,5 KVV), 1 grup Kabinli Dikey Spreyler (14 ünite). 1 grup Yatay-Zımparalar (22 ünite), 6 adet Kılçık Makinesi, 1 adet Pres Ütü, 1 adet Yatay Fikse Pres, 1 adet Incircioğlu marka Fan 1(11 KVV). 1 adet incircioğlu marka Fan 2 (7,5 KVV), 1 adet incircioğlu marka Fan 3 (5 KVV), 1 adet incircioğlu marka Fan 4 (1,5 KW), 10 adet Fiber Havuz Araba, 10 adet Kafes Araba. 70 adet Seyyar Sehpa'dır. Ayrıca taşınmaz üzerinde; 14 adet 12-15 ortalama yaşında Selvi Ardıç, 6 adet 10-12 ortalama yaşında Top Mazı, 3 adet 8-10 ortalama yaşında Servi, 1 adet 12-15 ortalama yaşında Ladin, 3 adet 6-8 ortalama yaşında Erik, 1 adet 10-12 ortalama yaşında Top Akasya, 1 adet 8-10 ortalama yaşında iğde, 1 adet 6-8 ortalama yaşında şžeftali, 13 adet 8-10 yaşında Duvar Sarmaşığı ve 279 m2 çim Alanı bulunmaktadır.

TAşžINMAZ ve KIYMETİ; Arsanın ve içindeki yapıların toplam değeri 533.538,75-TL'dir. Yukarıda ayrıntılı olarak nitelikleri yazılı teçhizat ve makinelerin toplam değeri 741.000,00-TL'dir. Elektrik teçhizatının değeri 103.500,00-TL'dir. Zirai emtialar ve peyzaj çalışmalarının toplam değeri 5.110.00-TL'dir. Buna göre arsa, yapılar, teçhizat, makineler, elektrik tesisatı ve zirai emtialar ve peyzaj çalışmaları ile birlikte satışa esas değer 1.383.148.75-TL'dir. Taşınmazın satışa esas değeri Muratlı İcra Müdiirlüğü'nün 2009/270 Tal. sayılı dosyasından yapılan 09.10.2009 tarihli kıymet takdir raporu ile belirlenmiştir.Ayrıca Muratlı iflas dairesinin 2011/1-iflas dosyasından yürütülen iflas ve tasfiye işlemleri sebebiyle 14/02/2011 Tarihli tutanak ile satışa-konu tüm menkuller muhafaza tedbirleri kapsamında yediemine teslim edilmiş ve yediemince fabrika işyerinin içinde (mahallinde) muhafaza edilmektedir.lst 10.icra Müd.nün Satış Talimatlarında satış dışı bırakılan (2 Adet Yılmak marka Taş yıkama,1 Adet Smartex Mrk Numune Yıkama, 1 Adet tolkar mrk Numune Kurutma ,1 adet Tolkar marka Serpantinli Kurutma, 2 adet Smartex marka Kimyasal Yıkama 340, 1 adet Yılmak mrk Numune Yıkama ,1 adet Yılmak mrk Santrifüj sıkma, 1 adet Smartex mrk Sıkma Makinesi de halen yedieminin sorumluluğunda fabrika işyerinde muhafaza edilmekte olup, iş bu makinalar satış dışı olup, satışa dahil değildir.)

SATIşž şžARTLARI

1-  Taşınmaz: 02/06/2011-Perşembe günü saat 14:40 - 14:50 arasında, MAHALLİNDE (Büyükkarıştıran Yolu Paskal Mevkii 2. Km (Denimart Tekstil ve Konf San ve Tic Ltd şžti'nin önünde)Muratlı /Tekirdağ adresinde ) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklarının mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 13.06.2011 Pazartesi günü saat 14:40-14:50 arasında, MAHALLİNDE (Büyükkarıştıran Yolu Paskal Mevkii 2. Km (Denimart Tekstil ve Konf San ve Tic Ltd şžti'nin önünde) Muratlı Tekirdağ adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayri menkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. şžu kadar ki; artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2-  Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, Resmi ihale pulu. tapu alım harç , tahliye ve masrafları, KDV. alıcıya ait olacaktır. Birikmiş vergiler ve tapu satım masrafları satış bedelinden ödenir.

3-  ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayri menkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklarını tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-  ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mes'ul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-  şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir.

6-  Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı 2009/270- Tal sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7-  Adresleri Tapu kaydında kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı IİK-127 Md si gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2011 (İİK-MD-126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Adlarına Tebligat Yapılamayan ilgililere Gazete ilanı Tebligat yerine geçerlidir.
Dosya No: 2009/270 Talimat