Teknoparklarda vergi istisnaları 2023'e uzatılıyor!

Teknoparklarda vergi istisnaları 2023'e uzatılıyor!

Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını 2023 yılında yüzde 3.5 seviyelerine çıkarmayı hedefleyen hükümet teknoparklara yönelik vergi teşviklerini 2023 yılına kadar uzatıyor
Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını 2023 yılında yüzde 3.5 seviyelerine çıkarmayı hedefleyen hükümet teknoparklara yönelik vergi teşviklerini 2023 yılına kadar uzatıyor. Sayıları 39'a ulaşan yaklaşık bin 200 firmanın faaliyet gösterdiği 11 bin personelin istihdam edildiği teknoloji bölgelerine yeni düzenleme geliyor. Geçtiğimiz haziran ayından bu yana bekleyen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı Meclis tatile girmeden genel kurul gündemine alınıyor. Tasarının yasalaşmasıyla, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerin kazançları, bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden muaf olacak. Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin ücretlerindeki vergi muafiyeti de 31 Aralık 2013'den itibaren 31 Aralık 2023'e kadar 10 yıl datıa uzatılıyor. Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinde, kooperatifler ile TESK'e bağlı birlik ve odaların da yer almasına imkan sağlayan tasarı, yerel yönetimlerin de yönetici şirkete ortak olabilmesinin yolunu açıyor. Tasarıya Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda eklenen bir madde ile ormanlık alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile sonuçlarının tasarım ve süreç doğrulama testlerinin yapıldığı merkezlerin kurulabilmesinin de önü acildi. Bu düzenleme ile özellikle otomotiv* sanayinde üretilen yeni nesil ürün ve yöntemlerin tasarım doğrulama ve tip onay testlerinin yurtdışında büyük bedeller ödenerek yapılan testlerinin Türkiye'de yapılması amaçlanıyor

Dünya/Canan SAKARYA