Tekser İnşaat Şirketi iflas etti!

Tekser İnşaat Şirketi iflas etti!

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi Tekser İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verdi. Şirket; Büyükdere caddesi, Kent apartmanı, Numara: 89, Daire: 1, Mecidiyeköy, İstanbul'da yer alıyor...  

Müflisin Adı soyadı: Tekser İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
(Eski Ünvanı: Tek- Ser İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi)

İkametgahı: Büyükdere caddesi, Kent apartmanı, Numara: 89, Daire: 1, Mecidiyeköy/İstanbul.

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 125103 sayısında kayıtlı, yukarıda ad ve adresi yazılı şirketin iflasına İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/346 Esas sayısıyla 20.12.2010 günü saat 15.20'de karar verilerek tasfiye işlemlerine dairemizde başlamıştır.
İİK'nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.
Dosya No: 2010/15