Teyr Turizm Seyahat Emlak Otomotiv Elektronik Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Teyr Turizm Seyahat Emlak Otomotiv Elektronik Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Teyr Turizm Seyahat Emlak Otomotiv Elektronik Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Fatih'te 100 bin TL sermaye bedeli ile Mahmud Cesim ve Muaz Aktaş ortaklığında kuruldu.


Teyr Turizm Seyahat Emlak Otomotiv Elektronik Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Fatih'te 100 bin TL sermaye bedeli ile Mahmud Cesim ve Muaz Aktaş ortaklığında kuruldu.

Teyr Turizm Seyahat Emlak Otomotiv Elektronik Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
A Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi, Tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. Her türlü hava, deniz, kara ve demiryolu vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. B Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. C Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları,saç kurutma makinesi alım satım, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların bayiliklerini almak ve işletmek. D Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. E Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, iş yeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. F Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu amaçla her tür ve kategori bilgisayar donanımlarını ve iletişim teçhizatını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralanmasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak. Yurtiçi ve yurt dışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak, sanal ortamda reklam pazarlamak. Bilgi ve verilerin üzerine kaydedilebildiği compakt disc, cd-rom, dvd-rom, disket, harddisk veya benzeri teknik malzemeler, bilgi, ses ve hayal kayıt görüntüleme ve elektronik telekomünikasyon alet, cihaz ve sistemleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Kopyalamaya, hesaplamaya, yazmaya, görüntülemeye, ölçmeye, çizmeye, kontrol etmeye yarayan fotokopi, faksimile hesap ve ölçme makineleri, yazıcı ve çizici gibi elektrikli, elektronik, mekanik ve sair cihaz ve sistemleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. G Gerçek ve tüzel kişilerin ve aynı zamanda üçüncü şahısların gerek resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde ki gerekse kendi bünyelerindeki idari, mali ve teknik konulardaki iş ve işlemlerinin takip ve çözümü üzerine danışmanlık yapmak. Yurt içinde ve Yurt dışında yaşayan gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gerekse Diğer ülke vatandaşlarının dünyanın her yerinde ihtiyaç duyacakları ikamet tezkeresi, çalışma izni gibi konuların tamamında iş ve işlemleri vekaleten başvurma, takip etme ve sonuçlandırmasını sağlamak ve bu konuların tamamında bilumum danışmanlık yapmak. H - ŞİRKET YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇ VE KONULARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN 1-Şirket, faaliyet alanına giren tüm mal ve hizmetlerle ilgili tanıtım ve organizasyon amacı altında dergi, bülten, kitap yayınlatabilir, yabancı dilden çeviri yaptırabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: İskenderpaşa Mah.Simitçi Şakir Sk.İrtiş Apt.No.14/A Fatih