TF Varlık Kiralama 2017 finansal tablo!

TF Varlık Kiralama 2017 finansal tablo!TF Varlık Kiralama A.Ş., 2017 yılına ait finansal tablosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı.  


TF Varlık Kiralama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda finansal rapor hakkında açıklama yaptı.

TF Varlık Kiralama 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetiöm raporunu yayınladı.

Dosya için tıklayın