TF Varlık Kiralama'nın 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihracına SPK'dan onay!

TF Varlık Kiralama'nın 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihracına SPK'dan onay! TF Varlık Kiralama'nın 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihracına SPK'dan onay!

TF Varlık Kiralama'nın yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200 milyon TL tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurusu SPK tarafından onaylandı.TF Varlık Kiralama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası ihracına İlişkin SPK Onayı hakkında açıklama yaptı. 

TF Varlık Kiralama'nın yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5 milyar TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurusu onaylandı. Bu ihraç tavanı kapsamında, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200 milyon Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. 

TF Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

Kamunun bilgisine arz olunur.

Dosya için tıklayın