THK Aksaray'da kat karşılığı inşaat yaptırıyor!

THK Aksaray'da kat karşılığı inşaat yaptırıyor!

Türk Hava Kurumu tarafından Aksaray'ın Merkez İlçesi'ne bağlı Ereğlikapı Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat işi yaptırılıyor. İhale 22 Haziran'da gerçekleşecek..
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Aksaray İli, Merkez İlçesi'ne bağlı Ereğlikapı Mahallesi'nde bin 682 metrekarelik arsaya kat karşılığı inşaat yaptıracak. Kat karşılığı inşaat işi ihalesi 22 Haziran'da yapılacak.

KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu’nun hissedarı olduğu Aksaray İli Merkez İlçesi Ereğlikapı Mahallesi 2340 Ada 2 Parselde bulunan 1682,00 m2’lik arsaya bedeli kat payı karşılığı ödenmek üzere bina yaptırılması işi 22.06.2018 Cuma günü 16:00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine (Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ / ANKARA) teslim edeceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00 - TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden (Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ / ANKARA) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.

Bilgi için: THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü

0 (312) 303 73 80-78-79