THK'dan Ankara Yenimahalle'de satılık işyeri!

THK'dan Ankara Yenimahalle'de satılık işyeri! THK'dan Ankara Yenimahalle'de satılık işyeri!

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Ankara Yenimahalle'de bulunan işyeri binasını satışa çıkardı. Söz konusu işyerinin ihalesi 14 Temmuz Salı günü kapalı teklif açık arttırma usülüyle gerçekleştirilecek.Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı,  Ankara  Yenimahalle'de bulunan işyeri binasını satışa çıkardı. Söz konusu işyerinin ihalesi 14 Temmuz Salı günü kapalı teklif açık arttırma usülüyle gerçekleştirilecek.


KARGİR İŞYERİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, (Tapuda Macun Mahallesi 1-117 pafta, 41753 ada 1 parsel) Sami Efendi Caddesi (Eski 13’üncü Cadde) No: 80 adresinde yer alan bodrum+zemin+normal katlı kargir işyeri nitelikli taşınmazın satışı 14 Temmuz 2015 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 71