THK'dan İstanbul ve Konya'da satılık 5 gayrimenkul!

THK'dan İstanbul ve Konya'da satılık 5 gayrimenkul!Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, İstanbul Üsküdar'da bulunan 4 adet ve Konya Akşehir'de bulunan 1 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihale ilanları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, İstanbul Üsküdar'da bulunan 4 adet ve Konya Akşehir'de bulunan 1 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihale ilanları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


MUHTELİF TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


1 -  İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Selmani İpek Caddesi, (448 ada 82 parsel 15 ve 16 nolu bağımsız bölüm birleştirilmiştir.) Demircioğlu İşhanı adresinde kayıtlı 1. kat 108 nolu büro nitelikli taşınmazın satışı 29 Eylül 2016 Perşembe günü saat: 15.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, Şemibey Sokak (466 ada 54 parsel 8 nolu mesken) Kardeşler Apt. No: 15/8 adresinde kayıtlı mesken nitelikli taşınmazın satışı 29 Eylül 2016 Perşembe günü saat: 16.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

3 - İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Sinanpaşa Mahallesi, Köyiçi Meydan Sokak, Şelale Apt. No: 3/13 (306 ada 9 parsel 13 bağımsız) nolu mesken nitelikli taşınmazın satışı 30 Eylül 2016 Cuma günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

4 - İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi, 56 ada 35 parselde kayıtlı Oğuzhan İşhanı No: 29 Kat: 1 (bağımsız bölüm 2 ve 3 nolu bürolar birleştirilmiştir.) adresinde bulunan 2 adet büro nitelikli taşınmazın satışı 30 Eylül 2016 Cuma günü saat: 12.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

5 - İhalelerin tamamı, THK Sarıyer Şube Başkanlığında (Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) yapılacaktır.

6 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatlerine kadar THK Sarıyer Şube Başkanlığına teslim edeceklerdir.

7 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Sarıyer Şube Başkanlığından temin edebilirler.

8 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 100,00.-TL’dir.

9 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                     (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Sarıyer Şube Başkanlığı          (0 212) 242 37 10


BİNA NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Konya İli, Akşehir İlçesi, Selçuk Mahallesi, 24 Ağustos Bulvarı No: 26 adresindeki 910 ada, 276 parsel nolu arsa üzerinde inşa edilmiş bina nitelikli taşınmazın satışı 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Akşehir Şube Başkanlığı’na (Selçuk Mahallesi, 24 Ağustos Bulvarı No: 26 Akşehir/KONYA) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Akşehir Şube Başkanlığı’ndan (Selçuk Mahallesi, 24 Ağustos Bulvarı No: 26 Akşehir/KONYA) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                     (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Akşehir Şube Başkanlığı        (0 332) 813 64 81