THK'dan Kadıköy'de satılık daire!

THK'dan Kadıköy'de satılık daire! THK'dan Kadıköy'de satılık daire!

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Kadıköy'de bulunan daireyi satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün ihalesi 26 Şubat 2016 Cuma günü kapalı teklif açık arttırma usulüyle gerçekleşecek.Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Kadıköy'de bulunan daireyi satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün ihalesi 26 Şubat 2016 Cuma günü kapalı teklif açık arttırma usulüyle gerçekleşecek.


DAİRE NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Feneryolu Mahallesi, Bağdat Caddesi, Beyaz Köşk Apartmanı Bina No: 103.1 Daire No: 2 (Tuğlacıbaşı Mahallesi, 1282 ada, 145 nolu parsel üzerinde bulunan giriş kat 2 nolu daire) adresinde yer alan daire nitelikli taşınmazın satışı 26 Şubat 2016 Cuma günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Sarıyer Şube Başkanlığı’na (Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Sarıyer Şube Başkanlığı’ndan (Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                     (0 312) 303 73 78 - 79 - 72

                   THK Sarıyer Şube Başkanlığı          (0 212) 242 37 10