TKGM Türk Vatandaşlığı Kılavuzu yayınlandı!

TKGM Türk Vatandaşlığı Kılavuzu yayınlandı!


TKGM Türk Vatandaşlığı Kılavuzu yayınlandı. Klavuzla ilgili konuşan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Taşınmazın hangi yolla alındığı ve alınma tarihine vatandaşlık işlemlerinde dikkat edilecek.'' dedi.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz edinerek elde edilen Türk vatandaşlığı kazanılmasıyla ilgili bilgilendirme klavuzu yayınlandı. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Taşınmazın hangi yolla alındığı ve alınma tarihine vatandaşlık işlemlerinde dikkat edilecek. Örneğin 12.01.2017’den önce satın alınmış taşınmazlar ile 07/12/2018 tarihinden önce satış vaadi sözleşmesine konu edilen taşınmazlar vatandaşlık kapsamında dikkate alınmayacak” açıklamasında bulundu.

Özelmacıklı “Ülkemizde taşınmaz edinebilecek 183 ülke vatandaşları ve edinim şartları belirlenerek TAKBİS’e entegre edilmiş. Lakin bazı ülke vatandaşları önreğin Suriye vatandaşları, şahısları adına ülkemizde taşınmaz
edinemediklerinden, taşınmaz edinim yoluyla vatandaşlık başvurusu yapmaları da mümkün değil. Düzenleme yabancı gerçek kişilerin şahsi taşınmaz edinimleri ile de sınırlı. Yani yabancı gerçek kişilerin şahsı dışında eşi, çocuğu vb. adına veya yöneticisi/ortağı oldukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan taşınmaz edinimleri bu kapsamda değerlendirilmiyor” ifadelerini kullandı.

Tarım Arazisinde Proje Şartı

Yabancı kişilerin tarım arazisi alımlarının tarım mevzuatına göre değerlendirildiğini belirten Özelmacıklı, “Arazi alanlardan 2 yıl içinde tarım projesi sunma taahhüdü, arsa nitelikli yapısız taşınmaz alanlardan ise 2 yıl içinde ilgili Belediye veya kurumlara inşaat/yapı ruhsatı projesi sunma taahhüdü alınıyor. Hisseli taşınmazlarda ise resmi senede diğer hissedarların yasal ön alım hakkının varlığı resmi senede ekleniyor” şeklinde konuştu.

Satış Vaadi Noterde Olmalı

7 Aralık 2018 tarihinden sonra noterde gerçekleşen satış vaadi sözleşmesi ile de vatandaşlık başvurusunun mümkün olduğunun altını çizen Özelmacıklı “Bu tür vatandaşlık başvurularında taşınmazın 250 bin dolar değerinde olması, kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması şartları aranıyor. Bir bağımsız bölümde birden fazla satış vaadi sözleşmesi için de taahhüt verilemiyor. İster satış, ister satış vaadi olsun taşınmaz sayısında da herhangi bir sınırlama bulunmuyor” şeklide konuştu.

Değerler Denk Olmalı

Kılavuzda değer denkliğine de dikkat çekildiğinin altını çizen Özelmacıklı “Resmi senette beyan edilen satış bedelleri, değerleme raporundaki değerler toplamı ve bedel ödemeleri toplamı, yani değer tespitine esas alınan üç değer türü, ayrı ayrı yönetmelikte belirtilen değeri sağlamalıdır. Özellikle kur hesaplamalarına da dikkat edilmeli” dedi.