TMMOB mühendis kökenli 5 bakanın ihracını istiyor

TMMOB mühendis kökenli 5 bakanın ihracını istiyor TMMOB mühendis kökenli 5 bakanın ihracını istiyor

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu'nda mühendis kökenli 5 bakanın, odalardan ihraç edilmeleri önerdiTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 40. Olağan Genel Kurulu'nda mühendis kökenli 5 bakan için, üyesi oldukları odalardan ihraç edilmeleri önerisinde bulunuldu. TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu, Karayolları Genel Müdürlüğü toplantı salonunda başladı. Divanın oluşturulmasından sonra bazı oda başkanları ve delegeleri, hükümetteki mühendis kökenli bakanlardan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak (inşaat mühendisi), Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım (gemi mühendisi), Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler (metalurji mühendisi), Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun (inşaat mühendisi) üyesi bulundukları TMMOB'a bağlı odalarından "ihraç talebi" ile oda onur kurullarına sevk edilmesi için ek gündem maddesi olarak önerge verdiler. Talebin gerekçesi şöyle özetlendi: "Bakanlıkları süresindeki icraatları, kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında ve teknik kalkınması yönünde olması gerekirken, kamu mallarının ve çıkarlarının yerli yabancı sermaye gruplarına feda edilmesi şeklinde gerçekleşmiş ve devam etmektedir." Divan başkanı da bu öneriyi Kararlar Komisyonu'na sevk edeceğini bildirdi. Konunun, Kararlar Komisyonu'nda genel kurulun son gününde ele alınmasının beklendiği, burada alınacak kararın odalara iletileceği öğrenildi.

Demokrasiden yana irade geliştirmeye çalışıyoruz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, açılış konuşmasında, TMMOB olarak geleceğe sahip çıkma kararlılıklarını her adımlarında ortaya koyduklarını belirterek, ülkenin bütün sorunlarını çözme konusunda, emekten ve demokrasiden yana bir irade geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. TMMOB'un 2 yıldır yürüttüğü çalışmaları anlatan Soğancı, TMMOB'un bağlı odaları, odaların şubeleri ve örgütlü üyeleri ile birlikte gelecek dönemde de meslek ve meslektaş sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulamayacağını bilerek çalışmalarını yürüteceğini ifade etti. Genel Kurul'da konuşan KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul ise demokrasinin gelişmesi için TMMOB'la ortak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.