TMSF Bakırköy'de daire satıyor! 650 bin TL'ye!

TMSF Bakırköy'de daire satıyor! 650 bin TL'ye! TMSF Bakırköy'de daire satıyor! 650 bin TL'ye!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bakırköy Zuhuratbaba'da yer alan daireyi 650 bin TL bedelle satışa çıkardı.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Dr.Salih Zeki Sokak No:13 Kat:3 Daire: 9 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan daire 650 bin TL bedelle satışa çıkardı.

 

İhale ilanı:
1-Satış ihalesi 02.04.2018 tarihinde aşağıda belirtilen adreste saat 14.00 de yapılacaktır.
2-Kapalı Teklif ve Açık Artırma Yöntemi ile satışa ilişkin satış hükümleri ve gayrimenkul hakkında daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç olursa aşağıdaki internet adresinden ve başvuru adresinden temin edilebilecektir. Tekliflerin şartnameye uygun olarak en geç 30.03.2018 tarihinde saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi veya gönderilmesi gerekmektedir.
3-Teklif sahiplerinin teklif verecekleri gayrimenkulün muhammen bedelinin  %5’i kadar TL teminatı FON’a ait T.Vakıflar Bankası A.Ş. İstanbul Avrupa Kurumsal Şubesi nezdindeki TR79 0001 5001 5800 7294 3682 56 İBAN No.lu TL hesaba yatırmaları ya da örneği aşağıdaki adresten temin edilecek olan en az 3 ay süreli geçici Banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.
4-Satış şartnamesi, teminat mektubu örneği, imar ve takyidat bilgileri FON’un aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir.
5-FON, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6-Gayrimenkul ile ilgili bilgiler ve fotograflar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
7-İhaleye katılan teklif sahipleri “Satış Şartnamesi” ni okumuş ve tüm hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde yazılı talep üzerine FON tarafından yapılan yazılı açıklamalar ve ihale anında yapılan açıklamalar geçerlidir.
9-Gayrimenkulün devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme  masrafları alıcıya;  vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacaktır.
10-İhale üzerinde kalan ihale alıcısının Fon tarafından verilen sürede  yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde FON, ikinci en yüksek teklifi veren istekliye taşınmazı satın alması için teklifte bulunabilecektir.

 

Şartname için tıklayın

 

pus