TMSF, Baranlı A.Ş.'nin Kocaeli'deki yurt binasını satışa çıkardı!

TMSF, Baranlı A.Ş.'nin Kocaeli'deki yurt binasını satışa çıkardı! TMSF, Baranlı A.Ş.'nin Kocaeli'deki yurt binasını satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TMSF Baranlı A.Ş.'nin Kocaeli'deki yurt binası ve arsasını satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Baranlı A.Ş.'nin Kocaeli Orhan mahallesindeki yurt binası ve arsasını satışa çıkardı.Gayrimenkulün satış bedeli 4 milyon TL olarak belirlendi.

1-Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne ait Orhan Mahallesi, İsmail Gaspıralı Caddesi No:93 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan, aşağıda tapu bilgisi yer alan 5 kattan ibaret taşınmaz teklif alma yöntemi ile yapılacak ihalede satılacaktır.
2-Teklifler, Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun aşağıdaki adresine 17/06/2019 tarihi mesai saati (Saat:17:00’ye kadar) bitimine kadar verilecektir. 3-İstekliler arasında açık artırma 18/06/2019 tarihinde Saat:14.00’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun aşağıda belirtilen adresinde yapılacaktır. Teklifler, 17.06.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun aşağıdaki adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı tarih / saate kadar aynı adreste olacak şekilde posta ile de gönderilebilecektir. Tekliflerin 0212 275 30 26 numaraya faks ile gönderilmesi aslının ve eklerinin ihale günü ihale komisyonuna teslim edilmesi de kabul edilecektir.
İstekliler; aşağıda tapu bilgileri yer alan gayrimenkulün muhammen bedelinin % 5’i tutarındaki teminatı Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin Ziraat Katılım Bankası İzmit Şubesinde bulunan TR94 0020 9000 0051 6045 0000 01 IBAN numaralı hesabına nakden teklif tarih / saatine kadar yatıracak ya da aynı tutarda örneği ekte yer alan en az 3 ay süreli geçici Banka teminat mektubunu  Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne teslim edecektir. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.
4-Satış koşulları ve satışa sunulan gayrimenkul hakkında daha ayrıntılı bilgi, aşağıda belirtilen irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.
5-Teklif verenler, bu ilandaki hükümleri, teklif ve taahhütname formundaki satış koşullarını ve ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.
6-Gayrimenkul ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
7-Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
8-Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
9-Gayrimenkulün devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.
10-Teklifi kabul edilen isteklinin Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde Baranlı Gıda Turizm ve Özel Eğitim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ikinci en yüksek teklifi veren istekliden satın almasını isteyebilir.