20 / 08 / 2022

TMSF, HB Teras Yapı Taahhüt İnşaat'ın Sakarya'daki 7 dairesini satışa çıkardı!

TMSF, HB Teras Yapı Taahhüt İnşaat'ın Sakarya'daki 7 dairesini satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, HB Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Sakarya'da yer alan 7 gayrimenkulünü satışa çıkardı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, HB Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Sakarya'daki 7 gayrimenkulünü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 2 milyon 145 bin TL olarak belirlendi. 

H B TERAS YAPI TAAHHÜT İNAŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1-H B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne aitİstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Royal Blue İş Merkezi No:25 K:2 D:202 Serpan/Sakarya adresinde bulunan, aşağıda tapu bilgisi yer alan 6 kattan ibaret taşınmazdaki bağımsız bölümler ayrı ayrı teklif alınmak ve bir bağımsız bölüme birden fazla teklif verildiği takdirde aralarında açık artırma yapılmak suretiyle  teklif alma yöntemi ile yapılacak ihalede satılacaktır. Bağımsız bölümlerin tamamına teklif veren istekliler ihale sonucunda bazı bağımsız bölümlerin başka istekli tarafından alındığı gerekçesiyle tekliflerinden vazgeçemezler. Vazgeçtikleri takdirde teminatları irat kaydedilir.  
2-Teklifler, H B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun aşağıdaki adresine 05.12.2019Perşembe günü mesai saati (Saat:17:00’ye kadar) bitimine kadar verilecektir. İstekliler arasında açık artırma 06.12.2019 Cuma günü Saat:14.00’de H B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin aşağıda belirtilen adresinde yapılacaktır. Teklifler 05.12.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar H B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun aşağıdaki adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı tarih / saate kadar aynı adreste olacak şekilde posta ile de gönderilebilecektir. Tekliflerin ihale günü ihale komisyonuna teslim edilmesi de kabul edilecektir.
3-İstekliler; aşağıda tapu bilgileri yer alan her bir gayrimenkulün muhammen bedelinin % 5’i tutarındaki teminatı H B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Vakıf Katılım Bankası Adapazarı Şubesi’nde bulunan TR42 0021 0000 0001 7507 6000 01 IBAN numaralı hesabına nakden teklif tarih / saatine kadar yatıracak ya da aynı tutarda örneği ekte yer alan en az 3 ay süreli geçici Banka teminat mektubunu  H B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne teslim edecektir. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.
4-Satış koşulları ve satışa sunulan gayrimenkuller hakkında daha ayrıntılı bilgi, aşağıda belirtilen irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.
5-Teklif verenler, bu ilandaki hükümleri, teklif ve taahhütname formundaki satış koşullarını ve ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.
6-Gayrimenkuller ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. İstekliler teklif verdikleri bağımsız bölümü görerek inceleyerek ve mevcut durumu ile kabul ederek ihaleye katılmış sayılırlar.
7-H B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
8-Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde H B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
9-Gayrimenkullerin devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.
10-Teklifi kabul edilen isteklinin H B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde H B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ikinci en yüksek teklifi veren istekliden gayrimenkulü satın almasını isteyebilir.
 

TMSF, HB Teras Yapı Taahhüt İnşaat ın Sakarya daki 7 dairesini satışa çıkardı!

TMSF, HB Teras Yapı Taahhüt İnşaat ın Sakarya daki 7 dairesini satışa çıkardı!