TMSF,Toprak Demirdöküm'ü satışa çıkardı

TMSF,Toprak Demirdöküm'ü satışa çıkardı TMSF,Toprak Demirdöküm'ü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Toprak Grubu'a ait olan Toprak Demirdöküm'ü satışa çıkardıTMSF tarafından yapılan açıklamaya göre Demirdöküm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu, Toprak Demirdöküm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 25 milyon dolara satışa çıkardı. İhalenin teminat miktarı da 2 milyon 500 bin dolar olarak belirlendi.
Toprak Demirdöküm San. ve Tic. A.Ş. Toprak Dış Ticaret A.Ş. ve Toprak Seramik ve İnş. Malz. Paz. ve Tic. A.Ş.'nin borçlu olarak yer aldığı açıklamada, ihalenin 3 Mayıs 2010 tarihinde saat 11.00'da TMSF'nin Büyükdere Cad. No:143 Esentepe İstanbul adresinde yapılacağı belirtildi.

Detaylı bilgi için tıklayın

---

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Toprak Demirdöküm'ün ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı

TMSF'nin satışa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre, Toprak Demirdöküm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Toprak Dış Ticaret A.Ş. ile Toprak Seramik ve İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. borçlularından, haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun kararı ile oluşturulan, Toprak Demirdöküm'ün Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle, cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak.

Toprak Demirdöküm'ün ticari ve iktisadi bütünlüğü borçlulara ait olup, haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkuller, menkulleri (makina, teçhizat, demirbaş) ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.

Muhammen bedeli 25 milyon doları olarak belirlenen ihalede katılımcılardan 2 milyon 500 bin dolar tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhaleler, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 3 Mayıs 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış Komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde, açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecekler.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 7 Mayıs 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de gerçekleştirilecek.

İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben Kurul onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecek.

Şartnamesi bedeli mukabili TMSF'den satın alınacak olan ihalede teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecek.
AA

Konuyla ilgili basında çıkan diğer haberler


Toprak Grubu'ndan yeni bir satış daha
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Toprak Grubu'a ait olan Toprak Demirdöküm'ü satışa çıkardı. TMSF'nin açıklamasına göre, Toprak'ın taşınmazı için belirlenen tahmini bedel, 25 milyon dolar. Toprak Demirdöküm için belirlenen teminat miktarı ise 2 milyon 500 bin dolar olarak açıklandı.
TMSF'nin açıklamasına göre, ihale, 3 Mayıs'ta TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.
Tebernüş Kireçci