28 / 05 / 2022

TOKİ Afyonkarahisar'a polis meslek yüksek okulu yaptıracak

TOKİ Afyonkarahisar'a polis meslek yüksek okulu yaptıracak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar'a 1'er adet 500 kişilik polis meslek yüksek okulu, nizamiye binası, futbol sahası tribünü ve lavabo mahali, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtıKonvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak okul, nizamiye binası, futbol sahası tribünü ve lavabo mahali, altyapı ile çevre düzenlemesinin ihalesi, 23 Eylül 2009 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek. Yer tesliminden itibaren 650 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli firmalar katılabilecek.

NİKSAR'A 50 KAPASİTELİ SEVGİ EVİ MERKEZİ

Öte yandan TOKİ, Tokat'ın Niksar ilçesine 50 kapasiteli sevgi evi merkezi ada içi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı için ihale açtı. Söz konusu yerde konvansiyonel kalıp sistemiyle 50 kapasiteli sevgi evi
merkezi ada içi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı yaptırılacak.

"Açık ihale usulü" ile 24 Eylül 2009 tarihinde saat 14.30'da yapılacak olan ihalede işin süresi yer tesliminden itibaren 550 gün olarak belirlendi. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye sadece yerli firmalar katılabilecek.

İHALE KOŞULLARI
Afyonkarahisar'a 1'er adet adet 500 kişilik polis meslek yüksek okulu, nizamiye binası, futbol sahası tribünü ve lavabo mahalli, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı ile Tokat'ın Niksar ilçesine 50 kapasiteli sevgi evi merkezi
ada içi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatının ihalesine katılmak isteyenler şartnameyi her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den satın alabilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalelerde katılımcılar teklif
ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
A.A