TOKİ, Ankara Gölbaşı İncek'e bin 64 adet konut yaptıracak

TOKİ, Ankara Gölbaşı İncek'e bin 64 adet konut yaptıracak TOKİ, Ankara Gölbaşı İncek'e bin 64 adet konut yaptıracak

TOKİ, Ankara Gölbaşı-İncek'e bin 64 adet konut yaptırmak için ihale düzenliyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,  Ankara  Gölbaşı-İncek'e bin 54 adet adet konut, 1 adet sosyal tesis ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işleri için ihale açtı. Söz konusu işlerin ihalesi 1 Haziran 2010 saat 15.30'da olacak.

--

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara Gölbaşı İncek'e konut, sosyal tesis ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatını
yaptırmak üzere ihale açtı.

Buna göre tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas bin 64 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle 1 adet sosyal tesis ve kapalı otopark ile altyapı ve çevre düzenlemesi yaptırılacak.

İhale, 1 Haziran 2010 tarihinde saat 15.30'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile yapılacak.

İşin süresi yer tesliminden itibaren 700 gün olarak belirlendi.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek.

Ancak ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhaleye katılmak isteyen firmalar şartnameyi bedel ödeyerek TOKİ'den satın alabilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek.

Buna göre ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
AA

pus