TOKİ Ankara Kazan'a 504 konut yaptıracak

TOKİ Ankara Kazan'a 504 konut yaptıracak

TOKİ, Ankara-Kazan'a 504 konut, sosyal donatı, altyapı işlerini yaptırmak üzere ihale açtı.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara-Kazan'a konut, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini yaptırmak üzere ihale açtı. Ankara-Kazan Atatürk Mahallesi'ne 504 adet konut, 24 derslikli ilköğretim okulu, cami, ticaret merkezi ile genel alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatı yaptırılacak. Tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 504 adet konut Ve konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas ticaret merkezi, 24 derslikli ilköğretim okulu, cami, bekçi kulübesi, genel altyapı ile çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. İhale, 21 Temmuz 2008 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile yapılacak. Tüm isteklilere açık olan ihalede işin süresi yer tesliminden itibaren 600 gün olarak belirlendi.

İhale koşulları

Ankara-Kazan'a konut, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalelerinde şartname her iş için ayrı bedel ödenerek TOKİ'den temin edilebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.