TOKİ, Ankara Yapracık'ta 732 konut yaptıracak!

TOKİ, Ankara Yapracık'ta 732 konut yaptıracak!

TOKİ, Ankara Yapracık 8. bölgeye konut, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtıToplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı,  Ankara  Yapracık 8. bölgeye konut, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtı.

Buna göre söz konusu yerde, tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 732 adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işleri gerçekleştirilecek.

İhale, 8 Aralık 2009 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile yapılacak.

Yer tesliminden itibaren 650 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek. Ancak ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Söz konusu ihaleye ait şartname TOKİ'den bedeli mukabili satın alınabilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
AA