TOKİ Ankara'ya 100 adet hait inşaatı yaptıracak

TOKİ Ankara'ya 100 adet hait inşaatı yaptıracak


TOKİ Ankara'ya 100 adet hait, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptıracak.


Ankara Polatlı'ya 100 adet hait, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtı. Betonarme karkas 100 adet hait, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi, 18 Haziran 2008 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile yapılacak.Yer tesliminden itibaren 500 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli firmalar katılabilecek.

İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den temin edebilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.