TOKİ Antalya Akseki sözleşme dönemi!

TOKİ Antalya Akseki sözleşme dönemi!TOKİ Antalya Akseki projesinde yer alan konutlar için sözleşme imzalama dönemi bugün sona eriyor.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Antalya'da hayata geçirilen Antalya Akseki projesinin sözleşme imzalama işlemleri 10 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor.


Projede yer alan konutlar için sözleşme imzalama dönemi bugün itibariyle sona eriyor.


-Başvuru sahiplerinden aşağıdaki belgeler isteniyor;

-T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. kimlik numarası

-Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge.

-B1 tipi konut alıcıları, Akseki Belediye Başkanlığı tarafından imzalatılan Başvuru

Formunun fotokopisini ibraz ederek sözleşme imzalayacaklar.