TOKİ Ardahan Sugöze'de konut ve okul yaptıracak

TOKİ Ardahan Sugöze'de konut ve okul yaptıracak TOKİ Ardahan Sugöze'de konut ve okul yaptıracak

TOKİ, Ardahan merkez Sugöze konut, 24 derslikli ilköğretim okulu, ticaret merkezi ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatları için ihale açtı.Buna göre söz konusu yerde tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 500
adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle karkas 1 adet 24 derslikli ilköğretim
okulu, bekçi kulübesi, 1 adet ticaret merkezi ile adaiçi altyapı, genel altyapı
ve çevre düzenlemesi inşaatı gerçekleştirilecek.

Yer tesliminden itibaren 600 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi,
25 Aralık 2008 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de yapılacak.

İhaleye tüm istekli firmalar katılabilecek.

Ardahan merkez Sugöze konut, okul, sosyal donatı,
altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı ihalelerine katılmak isteyenler şartnameyi
her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den temin edebilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale
tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden
verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi
götürü bedel sözleşme imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalelerde katılımcılar teklif
ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat verecek.