TOKİ Çorlu‘ya hastane yapacak

TOKİ Çorlu‘ya hastane yapacakTOKİ, Tekirdağ Çorlu'ya 300 yataklı devlet hastanesi inşaatı için ihale açtı.


Konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas 300 yataklı devlet hastanesi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işlerinin ihalesi TOKİ'de "açık ihale usulü" ile 17 Mart 2007 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

Toplam süresi yer tesliminden itibaren bin 275 gün olarak belirlenen işin ihalesine tüm istekli firmalar katılabilecek. Buna göre ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İhale dokümanı TOKİ'den bedeli karşılığı satın alınabilecek.

Teklif mektupları ise ihale günü, ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

Tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.