TOKİ Erzincan Geçit'te 304 konut yaptıracak

TOKİ Erzincan Geçit'te 304 konut yaptıracakTOKİ Erzincan'da konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtı.


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Erzincan Geçit mevkine konut, sosyal donatı, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatları yaptıracak.

Tünel kalıp sistemi ile 304 adet konut ve konvansiyonel kalıp sistemi ile ticaret merkezi, 16 derslikli ilköğretim okulu olmak üzere sosyal donatı ile adaiçi, genel altyapı ile çevre düzenleme inşaatı gerçekleştirilecek. Yer tesliminden itibaren 600 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 29 Temmuz 2008 tarihinde 14.30'da açık ihale usulü ile TOKİ'de gerçekleştirilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin şartnamesi, TOKİ'den görülebileceği gibi bedeli mukabili aynı yerden temin edilebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.