TOKİ Erzincan'a 84 konut yaptıracak

TOKİ Erzincan'a 84 konut yaptıracakBaşbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Erzincan Çayırlı'da yaptırılacak, 84 adet konut ve sosyal donatı adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı işleri için ihaleye çıkıldı.


Erzincan Çayırlı'ya konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas 84 adet konut, 1 adet ticaret merkezi inşaatı ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatları yaptırılacak.

İhale, TOKİ'de 19 Kasım 2007 tarihinde saat 10.00'da "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.

Yer tesliminden itibaren toplam 450 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli istekliler katılabilecek.

Firmalar ihale dokümanını, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Dairesi Başkanlığı adresinden görebilecekleri gibi aynı yerden bedeli karşılığı satın alabilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak teklif mektupları ise belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

Tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.