TOKİ Erzurum Şenkaya'ya 42 konut yaptıracak

TOKİ Erzurum Şenkaya'ya 42 konut yaptıracak TOKİ Erzurum Şenkaya'ya 42 konut yaptıracak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Erzurum Şenkaya'ya konut, Kandilli - Aşkale'ye ise cami, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini yaptırmak üzere ihale açtı.Buna göre Şenkaya'ya konvansiyonel kalıp sistemi ile 42 adet afet konutu, Aşkale'ye ise cami inşaatları ile ada içi altyapı, genel altyapı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. Yer tesliminden itibaren 550 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 24 Mart 2009 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile yapılacak.

Sadece yerli firmaların katılabileceği ihaleye ait şartname, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından görülebileceği gibi aynı yerden bedeli mukabili satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. Söz konusu ihalede istekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.